Posted in هرس
فوریه 16, 2019

سرفصل (۴۹ سال پس از ۱۳۴۹)

ما به مثابه‌ی یک «هسته» که خود را با نام «رستاخیز سیاهکل» مزین و مفتخر کرده‌ایم این نخستین پرسش‌های خود را در برابر تاریخ می‌نهیم؛ «سیاهکل» چه بود؟ «سازمان» چه شد؟ چگونه ما «یتیم» شدیم؟ اما نخستین پاسخ‌ها را نیز خود ارائه می‌دهیم و بنیان‌گذارن و شهدا و تاریخ را به یاری و داوری فرا می‌خوانیم.

سرفصل آغازی است برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها و تلاشی است برای به پرواز درآوردن ققنوس «فدایی خلق» که در آتش سرکوب و خیانت خاکستر شده است.

سرفصل را از لینک زیر دانلود کنید:

431 comments

Comments are closed.