Posted in هرس
فوریه 6, 2021

گزارشی از ماهی سرخ کوچولو

درست است که متن متمایزی در مورد ایدئولوژی فدا توسط نظریه‌پردازان سازمان نگاشته نشده است اما اثر و چهرۀ برجسته‌ای وجود دارد که با وجود کم‌ادعایی و جُثۀ کوچک و کودکانه‌اش، یک‌تنه بار این فقدان و بی‌توجهی را بر دوش می‌کشد. در مورد صمد و «ماهی سیاه کوچولو»ی او تا کنون بسیار گفته و شنیده‌ایم اما هیچ‌کس تا کنون از این زاویه به او نپرداخته است. زمان درازی می‌بایست می‌گذاشت تا جگر-سوختگانی لب‌تشنه و نیازمند از راه برسند و از دستان مهربان و بخشندۀ او جرعه جرعه حکایت گوارای فدا و فدایی‌بودن را بنوشند. از این منظر و روزن تازه گشوده شده، صمد نه تنها معلم و آموزگار تمام چریک‌های فدایی خلق از همان زمان تا به امروز است و تنها ایدئولوگِ مکتب و مسلک فدا و فدایی‌گری محسوب می‌شود بلکه لحظه لحظۀ زندگی آگاهانه و کوتاه او جلوه و تحقق ارزش‌های این ایدئولوژی است. در میان آثار متعددی که صمد نگاشته است، اثر درخشان «ماهی سیاه کوچولو» را در همان حد و اندازۀ کودکانۀ خودش، می‌توان یک مانیفست تمام‌عیار مرام و منش فدایی محسوب داشت. از زمان انتشار این اثر جاویدان، تنها چند روز پیش از مرگ آموزگار کبیر ما در سال ۱۳۴۷، تا به امروز که بیش از نیم قرن می‌گذرد، نسل‌های پیاپی و افراد گوناگون، هر کدام با نیتی و نیازی این کتاب‌ سرخ کوچک را خوانده‌اند و با تجربه و خاطره‌ای ویژه در یاد سپرده‌اند. ما نیز در این نوشتۀ نسبتا مفصل گام به گام تا پایان با ماهی سیاه کوچولوی صمد همراه خواهیم بود. خوانش ما به نوعی از درون و به تعبیر دقیق‌تر از انتهای متن صورت می‌گیرد. کار ما جایی آغاز می‌شود که ماهی سیاه کوچولو به شهادت می‌رسد و ماهی سرخ کوچولو اولین شب بی‌خوابی‌اش را پشت سر می‌گذارد. شاید او می‌داند و پیش‌بینی می‌کند که بخت و زمانه با او معاملۀ خوبی نخواهند کرد. او در سال‌های سیاه بمباران و تیرباران متولد خواهد شد (دهۀ شصت)، دوران برگ‌ریزان ایمان (دهۀ ۱۳۷۰ به این سو) را پشت سر خواهد نهاد، «حماسۀ» توخالی دوم خرداد نهال عریانش را غارت خواهد کرد، سبزه‌های مزبله گلویش را خواهند فشرد (۱۳۸۸) و سرانجام سیبل متحرک طفیلی‌های «پایگاه مقاومت بسیج» خواهد شد (۹۸-۱۳۹۶) اما از درون همۀ این‌ها با تمسک به تاریخ درخشان و خون‌بارش راه را به سوی ماه و دریا خواهد گشود… چنین باد!

فایل پی دی اف :