هرس Category

تیر ۸, ۱۳۹۸
0

رمزگشایی از یک «اسطوره»

(به مناسبت سی و سومین سالگرد ۸ تیر ۱۳۵۵ و…

تیر ۷, ۱۳۹۸
0

درباره‌ی «جنگ» و اصول دیپلماسی انقلابی

صورت مساله؛ واقعی و ساختگی «جنگ می‌شود؟ جنگ نمی‌شود؟» چند…

فروردین ۲۹, ۱۳۹۸
0

هم‌خونی و هم‌گرایی استراتژیک؛ درس بزرگ ۳۰ فروردین ۱۳۵۴

اقوام نخستین برای اثبات همبستگی خویش با همدیگر، در اقدامی…

بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
0

ریشه های سیاسی و اقتصادی قیام بهمن ۵۷

سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در…

بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
0

حزب کمونیست ایتالیا و قیام ۱۳۵۷ ایران

گزارش زیر برای اطلاع از نظر یکی از جریانات چپ…

بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
0

نئولیبرالیسم ایرانی و مساله انقلاب

یک توضیح و مقاله‌ای از دو تن از «لیبرال‌»های سابق…

بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
0

پدران هنوز سالاری می کنند

تحقق دموکراسی- به مثابه فرمانروایی مردم – بدون سیاست‌ورزی مستقیم…

بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
0

بازتاب فاشیعیسم در ادبیات ایران

ادبیات، شعر و داستان، از بودن انسان در جهان روایت‌هایی…

بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
1

نام همۀ زندگان یحیاست

نام همۀ زندگان یحیاست (زندگی مبارزاتی چریک فدایی خلق شهید یحیی رحیمی)

بهمن ۲۷, ۱۳۹۷
2

سرفصل (۴۹ سال پس از ۱۳۴۹)

ما به مثابه‌ی یک «هسته» که خود را با نام…