هرس Category

نوامبر 13, 2019
0

کوتاه و گویا (۲) پیرامون اعتراضات اخیر خلق عرب در اهواز

خوزستان، امروز قلب تپندۀ عصیان و اعتراض در ایران است.…

نوامبر 10, 2019
0

کوتاه و گویا (۱)

۱)آتش خیزش خلق های عراق و لبنان در هفته‌های اخیر…

ژوئن 28, 2019
0

درباره‌ی «جنگ» و اصول دیپلماسی انقلابی

صورت مساله؛ واقعی و ساختگی «جنگ می‌شود؟ جنگ نمی‌شود؟» چند…

آوریل 18, 2019
0

هم‌خونی و هم‌گرایی استراتژیک؛ درس بزرگ ۳۰ فروردین ۱۳۵۴

اقوام نخستین برای اثبات همبستگی خویش با همدیگر، در اقدامی…

فوریه 17, 2019
0

ریشه های سیاسی و اقتصادی قیام بهمن ۵۷

سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در…

فوریه 17, 2019
0

حزب کمونیست ایتالیا و قیام ۱۳۵۷ ایران

گزارش زیر برای اطلاع از نظر یکی از جریانات چپ…

فوریه 17, 2019
0

نئولیبرالیسم ایرانی و مساله انقلاب

یک توضیح و مقاله‌ای از دو تن از «لیبرال‌»های سابق…

فوریه 17, 2019
0

پدران هنوز سالاری می کنند

تحقق دموکراسی- به مثابه فرمانروایی مردم – بدون سیاست‌ورزی مستقیم…

فوریه 17, 2019
0

بازتاب فاشیعیسم در ادبیات ایران

ادبیات، شعر و داستان، از بودن انسان در جهان روایت‌هایی…

فوریه 17, 2019
1

نام همۀ زندگان یحیاست

نام همۀ زندگان یحیاست (زندگی مبارزاتی چریک فدایی خلق شهید یحیی رحیمی)